FastSoft Bilgi Teknolojileri - Ürünlerimiz

Doğrudan Alım Takip Sistemi (e-doğrudan temin)

“e-doğrudan temin” modülü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Maddesi uyarınca yapılan doğrudan temin işlemlerinin, ihtiyacın ortaya çıkmasından ödeme emrinin düzenlenmesi aşamasına kadar olan bütün süreçteki iş ve işlemleri kapsamaktadır.
“e-doğrudan temin” modülü, doğrudan temin alımlarında gerekli olan belge ve dokümanların, satınalma süreçleri çerçevesinde oluşturulmasını sağlamaktadır.

“e-doğrudan temin” modülünün yapmış olduğu iş ve işlemlerin bazıları şu şekildedir;
- Malzeme tanımlama
- Görevli tanımlama
- İhtiyaç listesi oluşturma
- Yaklaşık maliyet hesabı
- Firma yazışmaları
- Piyasa fiyat araştırması işlemleri - Onay işlemleri
- Satın alma onay işlemleri
- Teklif işlemleri ve değerlendirme
- Sözleşme işlemleri
- Fatura işlemleri
Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
Teknoplaza Binası CZ/17
Gölbaşı, ANKARA
Tel: 0.312 484 02 06   Faks: 0.312 484 64 73