FastSoft Bilgi Teknolojileri - Ürünlerimiz

Döner Sermaye Ek Ödeme Sistemi

“Döner Sermaye Ek Ödeme Sistemi” döner sermayeli kurum veya kuruluşlarda, döner sermayeden personele yapılan ek ödemelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her ay düzenli olarak ödenmesinin ve takibinin yapılmasını kapsar. Döner sermayeden personele yapılan ek ödemeler için gerekli olan belge ve dokümanları sistem otomatik olarak üretmekte ve kullanıma sunmaktadır.

Döner Sermaye Ek Ödeme Sistemi İle Yapılan İşlemler

Döner sermayeden personele ödenen ek ödemelerin hesaplanması,
375 khk. İşlemleri,
Gecikmiş döner sermaye işlemleri, Sabit ödeme işlemleri,
Zorunlu sigorta işlemleri

“Döner Sermaye Ek Ödeme Sistemi” ile üretilen bazı dokümanlar
 -Ek Ödeme Bordrosu
 -Sabit Ödeme Bordrosu
 -Gecikmiş Döner Sermaye Bordrosu
 -Ödeme Emri
 -Banka listesi

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
Teknoplaza Binası CZ/17
Gölbaşı, ANKARA
Tel: 0.312 484 02 06   Faks: 0.312 484 64 73