FastSoft Bilgi Teknolojileri - Ürünlerimiz

Taşınır Mal Yönetim Sistemi “e-taşınır”

“e-taşınır’’, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış bir uygulama yazılımdır.
“e-taşınır’’ sayesinde; kamu idareleri her taşınırı ayrı ayrı tanımlayabilecek; Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm idarelerin ülke genelindeki taşınır hareketlerini ve durumlarını görebilecektir.
“e-taşınır’’, Sağlık Bakanlığına bağlı ve sağlık hizmeti sunan idarelerde, kullanımı zorunlu olan ÇKYS(Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi, MKYS(Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) sistemleri ile entegre çalışmaktadır.
“e-taşınır’’, Web tabanlı olup, her türlü barkod yazıcı ve okuyucu ile uyumlu çalışmaktadır.
“e-taşınır’’, merkez, taşra ve bölge teşkilatları bulunan, kamu kurum ve kuruluşları için yer ve zaman farkını ortadan kaldırmakta, rahat ve pratik konsolidasyon sağlamaktadır.
“e-taşınır’’, Harcama Yönetim Sistemi ve Bütçe Takip ve Muhasebe Sistemi ile entegre bir çalışma ortamı sunmaktadır..

“e-taşınır’’, tüm taşınır fiş işlemlerini ve defterleri sırasıyla ve aşağıda belirtildiği gibi muhafaza etmektedir

- Tüketim Malzemeleri Defteri,
- Dayanıklı Taşınırlar Defteri,
- Taşınır İşlem Fişi (Giriş-Çıkış),
- Zimmet Fişi (Taşıt, İş makineleri ve Demirbaş için),
- Taşınır İstek Fişi,
- Dayanıklı Taşırlar Listesi,
- Taşınır Geçici Alındı Tutanağı,
- Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı,
- Ambar Devir Teslim Tutanağı,
- Sayım Tutanağı,
- Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,
- Harcama Birimi Taşınır Yönetim ve Hesabı ve Cetveli,
- Taşınır Hesap Cetveli,
- Taşınır Kesin Hesap Cetveli,
- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli

“e-taşınır’’ nasıl çalışır, ne yapar?

“e-taşınır’’, Sözleşmeye bağlanmış, muayene ve kabul işlemleri yapılmış ihale taahhüt dosyalarını kullanarak taşınır işlemleri otomatik olarak yapabilmektedir.

“e-taşınır’’, Muayene Kabul İşlemlerinin yapılması ile bütün taşınır fiş ve raporlarını otomatik olarak arka planda üretmektedir. Böylece ihale, muayene, kabul, taşınır işlemleri yapılırken arka planda muhasebe kayıtları da oluşmaktadır.

“e-taşınır’’, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili idarelerin güncel Taşınır Kod Listelerine göre çalışan ve değişiklikleri otomatik olarak sisteme aktarır.

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
Teknoplaza Binası CZ/17
Gölbaşı, ANKARA
Tel: 0.312 484 02 06   Faks: 0.312 484 64 73